Przedszkolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100zł na rok - z której opłacane są wszystkie wydarzenia i imprezy przedszkolne.

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach po 50 zł (I – do końca października 2021, II – do końca lutego 2022) na poniższe konto bankowe:

49 8898 0003 2001 0000 4040 0001

(Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu)

Na co przeznaczamy pieniążki ze składek na Radę Rodziców:abacus 1866497 1280

  1. Zakup upominków z okazji Dnia Dziecka lub Mikołaja.
  2. Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci (autokar).
  3. Dofinansowanie imprez kulturalnych m.in. teatrzyki, audycje dla dzieci.
  4. Oprawa muzyczna balu noworocznego.
  5. Oprawa muzyczna festynów.
  6. Zakup słodyczy dla dzieci z okazji różnych świąt, uroczystości przedszkolnych i rodzinnych, zakończenia realizowanych na placówce programów itp.
  7. Zakup nagród dla laureatów konkursów wewnątrzprzedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich.
  8. Dofinansowanie upominków dla dzieci kończących edukację przedszkolną (dyplomy, książki).
  9. Opłata za prowadzenie rachunku.
  10. Częściowe doposażenie sal i ogrodu w pomoce dydaktyczne.

Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego liczymy na zaangażowanie rodziców w przedszkolne życie naszych dzieci.