Przedszkole utrzymuje bardzo dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym i aktywnie uczestniczy w licznych konkursach i festiwalach organizowanych nie tylko na terenie Opola. Nasi wychowankowie otrzymują co roku medale za osiągnięcia w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, nagrody i wyróżnienia za udział w Przeglądzie Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Liczne nagrody otrzymują również za udział w Festiwalach Piosenki Dziecięcej. W styczniu 2008 roku zostaliśmy laureatem IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Promotor Ekologii" pod honorowym patronatem Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej. Najcenniejszym osiągnięciem placówki jest uzyskanie z rąk Prezydenta RP w styczniu 2011 roku tytułu "Mecenasa Polskiej Ekologii". Od 2012 roku placówka współpracuje z przedszkolem Ashinome-Hoshiya w Kesennumie w Japonii. Dzięki tej współpracy przedszkolaki brały udział w malowaniu polsko-japońskiej części „Największego Obrazu Świata".
Przedszkole chętnie włącza się do udziału w akcjach, wydarzeniach i programach edukacyjnych. Dzięki aktywnej działalności na wielu płaszczyznach placówka w ostatnich latach otrzymała  certyfikaty:

  • „Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole" (2014),
  • „Aktywna Szkoła - Aktywny Uczeń (2015)",
  • "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej" (2015),
  • „Radosne Przedszkole (2016)" „Przedszkole talentów" (2016),
  • "Na sportowo jest zdrowo" (2017),
  • "Zaczytane Przedszkole" (2017).
  • "Przedszkole z tradycjami" (2018)
  • "Przedszkole młodych Patriotów" (2018)
  • "Przedszkole Promujące Zdrowie"(2018).