Biedronki sala

 

 

 

 W życiu przedszkola uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Do ich dyspozycji przeznaczono 11 pięknych, kolorowych sal zabaw o estetycznym i funkcjonalnym wnętrzu. Zgromadzone w kącikach zainteresowań zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę do podejmowania przez dzieci różnej aktywności.

Na terenie przedszkola mamy również przestronną salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywany do zajęć w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Stwarza to możliwość prowadzenia ciekawych zajęć ruchowych kształtujących sylwetkę dziecka i zaspokajających naturalną potrzebę ruchu.

 

 

 

IMG 20201110 WA0006

 

 

 

 

Posiadamy duży zagospodarowany ogród wyposażony w urządzenia sportowo - rekreacyjne w pełni zaspokajające potrzeby ruchowe dzieci. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się wyznaczone miejsce do prac badawczych, obserwacyjnych i prowadzenia upraw sezonowych, tzw. "Zielony Zakątek".

 

 

 

 

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, który obejmuje dzieci w zbliżonym do siebie wieku. Naszym zadaniem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości oraz odkrywanie jego najlepszych cech w ramach określonej grupy.

 

sala Świerszcze 4

 

Realizacja tych założeń następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (zabawy rozluźniające, gry dyskusyjne, odgrywanie roli, zabawy ułatwiające samoocenę). Pedagogika zabawy jest metodą pracy z grupą opartą na przeżywaniu "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, A zrozumiem." (Konfucjusz) Pracując z dziećmi zwracamy uwagę na bardzo istotne elementy takie jak: zasadę dobrowolności uczestnictwa, wykorzystywanie zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka, określanie norm czasowo-przestrzennych, w których dziecko ma prawo do dokonywania własnych i zespołowych wyborów, kształtowanie umiejętność zawierania znajomości i kontaktów z dziećmi.

 

 

Metody zabawowe wspomagają działania dydaktyczne w powierzonej paint 328676 1280grupiedzieci. Ważnym elementem pedagogiki zabawy jest taniec integracyjny, który często opiera się na motywach ludowych różnych krajów, likwiduje wszelkie uprzedzenia i oswaja dzieci z kulturą innych narodów. Niepowtarzalną okazję do poznawania zwyczajów i tradycji krajów europejskich mają dzieci w naszym przedszkolu podczas współpracy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami z Tampere, Meranu i Valff.

Od wielu lat pracujemy nad zbliżaniem dzieci do sztuki poprzez różnorodne formy teatralne, zajęcia plastyczne, wizyty w muzeach, udział w konkursach, zajęcia prowadzone przez plastyków i muzyków. Bliskie jest nam także wzbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i jej ochroną. 

W myśl hasła, że "chora planeta nie wychowa zdrowych dzieci" już od najmłodszych lat uczymy dzieci poznawać przyrodę, dbać o nią, chronić, nie tylko na terenie przedszkola ale poza nim. Kształtowaniu postawy przyjaznej środowisku służą między innymi takie formy jak: wycieczka, obserwacja, doświadczenie, zabawy tropiące, spotkania, konkursy, festiwale. Nie zapominamy o rozwijaniu tożsamości narodowej, uczuć patriotycznych poprzez taniec, śpiew, muzykę ludową. Zapoznaniu z historią kraju i miasta pomocne są zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego czy w Skansenie w Bierkowicach, przypominają o niej grupowe kąciki regionalne.

 

 

draw 5624283 640

 

 

Realizujemy autorskie programy Rady Pedagogicznej, w których uwzględnione zostały niekonwencjonalne metody pracy związane z nauką czytania i prowadzenia zabaw ruchowych; Programy stanowi swego rodzaju kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej stymulacji rozwoju małego dziecka będąc kompilacją wielu sprawdzonych i skutecznych metod znanych już wcześniej (Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Met. G. Domana, M. Motntessori, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Sojusz Metod E. Arciszewskiej, Integracji sensorycznej i Kinezjologii Edukacyjnej treningu Knilla). Od 2018 roku przedszkole jest placówką 11-oddziałową, posiada 9 oddziałów w budynku głównym oraz dwa dodatkowe oddziały mieszczące się w PSP 29 w Opolu.