Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole

 

Szanowni Państwo,
prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole na rok szkolny 2022/2023, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce.
Nabór do ww. przedszkoli publicznych będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej, której adres znajdziecie Państwo na końcu tej informacji.