Informujemy, iż decyzją Sanepidu 148/HDM/2021 oddział "Słoneczka" został objęty kwarantanną od dnia 28.05.2021r. do 05.06.2021r..
W tym okresie zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla tejże grupy.

Informujemy, iż decyzją Sanepidu 116/HDM/2021 oddział "Słoneczka" został objęty kwarantanną od dnia 25.04.2021r. do 02.05.2021r.. W tym okresie zawieszone zostają zajecia stacjonarne dla tejże grupy, a dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne przechodzą na zdalne nauczanie.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 (lub dłużej w przypadku takiej decyzji rządu) przedszkole jest zamknięte z wyjątkiem zapewnienia opieki dzieciom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Rodziców, którym przysługuje prawo opieki w tym czasie o wypełnienie i złożenie w przedszkolu stosownego wniosku, który jest do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej w zakładce Dla rodziców -> COVID.

Informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dziecka proszę wcześniej zgłosić do placówki  telefonicznie.

 

coronavirus 5091110 640

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek PP-55.docx)Wniosek PP-55.docx[ ]28 kB

Szczegóły funkcjonowania przedszkola, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, zawarte są w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 55 w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Bardzo prosimy każdego z Państwa o zapoznanie się z poniższym dokumentem,
pobranie i podpisanie załącznika nr 2 do niniejszej procedury oraz dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie wakacyjnym nie składają załącznika, ponieważ uczynili to wcześniej).