Organizacja dyżurów wakacyjnych  w roku 2024

 

EDIT 02.06.2024:

 

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się kolejny etap przyjmowania zgłoszeń od rodziców na opiekę w miesiącu wakacyjnym w którym placówka macierzysta jest nieczynna (lipiec).

W związku z powyższym w terminie 3-7 czerwca 2024 r. jeżeli istnieje taka konieczność, należy złożyć wniosek w przedszkolu macierzystym o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego (na miesiąc lipiec) – wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola, w zakładce Aktualności -> Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2024.

  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki.

 

WAŻNE:

  1. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu dyżurującym będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.
  2. Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, czy istnieje możliwość zapewnienia opieki i przez które przedszkole dyżurujące będzie ona realizowana.
    Po rozpoznaniu możliwości organizacyjnych, dyrektor przedszkola macierzystego, do którego dziecko obecnie uczęszcza, przekaże informację rodzicom do 21 czerwca 2024 r. o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej przez konkretne przedszkole dyżurujące.
  3. Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.05.2024

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się pierwszy etap przyjmowania zgłoszeń od rodziców na opiekę w miesiącu wakacyjnym w placówce macierzystej.

 

W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 mają obowiązek:

  • W terminie 13-17 maja 2024 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiąc SIERPIEŃ, do którego dziecko obecnie uczęszcza (przypominamy: w miesiącu lipcu nasze przedszkole ma przerwę wakacyjną – jest zamknięte). Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają na grupach u nauczycieli lub mogą je pobrać poniżej.


W zgłoszeniu prosimy określić
dokładny i rzeczywisty termin pobytu dziecka w przedszkolu.

  • W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę
    w przedszkolu w miesiącu sierpniu w wyżej wyznaczonym terminie - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka.

 

Etap drugi - przyjmowania wniosków od rodziców
w przedszkolu macierzystym o przyjęcie dziecka do przedszkoli dyżurujących w LIPCU 2024r.  
– odbędzie się

w dniach 03-07 czerwca 2024 r., o czym będziemy Państwa informować.

 

beach-5342891_1920.png

 

W dniu 11.04.2024 rozstrzygnięty został Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „OPOLE moje miasto- mój dom”.
Do naszego przedszkola wpłynęło 21 prac z 10 opolskich przedszkoli.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz za rozwijanie postaw
i wartości patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
oraz rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta.
Wszystkie zgłoszone do konkursu prace były zgodne z tematem, posiadały wysokie walory artystyczne, wyróżniały się kreatywnością
i starannością wykonania.

Na prace konkursowe anonimowe głosy oddawali rodzice oraz dzieci uczęszczających do
Publicznego Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu. Głosy zostały przeliczone przez organizatorki konkursu, które wyłoniły zwycięzców.
Głosy przeliczała: mgr Ewa Kudła, mgr Anna Reszka
oraz mgr Barbara Mrowiec.
Wyniki konkursu w załączeniu.

 

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

 

20240409_140953.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs Plastyczny - wyniki.pdf)Konkurs Plastyczny - wyniki.pdf[ ]7789 kB

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem korzystania z elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka
w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu z wykorzystaniem systemu iPrzedszkole.

 

 

id 4648208 640

 

Szanowni Państwo,
prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole na rok szkolny 2024/2025, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce.
Nabór do ww. przedszkoli publicznych będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole

Szczegóły w załączniku.

 

laptop g2a788c524 640

Drodze Rodzice!

Z całego serca dziękujemy za okazane serce, pomoc i aktywne włączenie się
w Przedszkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Państwa pomysłowość, dekoracje, wypieki przeszły nasze najmielsze oczekiwania.

Całkowity dochód z przedsięwzięcia zasili fundusz Rady Rodziców,
by na wiosnę doposażyć nasz ogród przedszkolny w nowe urządzenie dla dzieci.

 

christmas-5705046_1280.jpg

Podkategorie