Drodzy rodzice dzieci kandydatów do przedszkola na rok 2021/2022

 W związku z brakiem wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu inofrmujemy, że w naszej placówce nie będzie odbywał się nabór uzupełniający.