O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
PrzetargiNasze Przedszkole prowadzi szereg działań by otrzymać certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

Czym jest Przedszkole promujące zdrowie?
Przedszkole promujące zdrowie to takie, które tworzy warunki
i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych,
  zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników
  i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym
  życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców
  dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Długa droga przed nami, ale się nie zrażamy…
Jesteśmy włączeni już do Opolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. W obecnym roku szkolnym 2019/2020 będziemy się starać o certyfikat wojewódzki! A więc wspólnie działamy!

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020