O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole dla wszystkich przyjazne
Przedszkole promujące zdrowiePrzedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej

Tytuł projektu: Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-30.06.2019

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 3 529 925,00

Wnioskowana kwota wsparcia: 2 999 925,00

   Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Zadania będą realizowane przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego. Specjaliści obejmą wsparciem minimum
1 580 dzieci, z 79 przedszkoli.

   Kolejnym elementem projektu będzie organizacja projektów edukacyjnych dla minimum 4 000 dzieci. Jeden projekt dotyczy kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy zespołowej. Drugi projekt przewiduje realizację zajęć w pracowniach eksperymentalnych, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych, w tym innowacyności oraz z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Łącznie założonych jest 158 projektów edukacyjnych, po 2 projekty na każde przedszkole.

   Projekt przewiduje również realizację studiów podyplomowych dla 95 nauczycieli, z zakresu języka angielskiego, neurorehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz pedagogik specjalnych (tyflo- i surdo – pedagogiki).

   Projekt skierowany jest do 79 publicznych przedszkoli, w tym integracyjnych i specjalnych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej:

 • Miasto Opole
 • Gmina Łubniany;
 • Gmina Lewin Brzeski;
 • Gmina Izbicko;
 • Gmina Niemodlin;
 • Gmina Popielów;
 • Gmina Strzeleczki;
 • Gmina Tarnów Opolski;
 • Gmina Gogolin;
 • Gmina Murów;
 • Gmina Chrząstowice;
 • Gmina Tułowice;
 • Gmina Dobrzeń Wielki;
 • Gmina Walce;
 • Gmina Zdzieszowice.
 1. Plany pracy
 2. Galeria zdjęć
 3. Dokumentacja